Vaart

VAART verenigt drie bedrijven:

DE TAALSCHAT- taal & beeld

DE BORGING- ontwikkeling & beheer

DE KUNSTGETIJ- podium & creatie

Drie bedrijven die al los van elkaar functioneerden, maar die nu met elkaar een krachtig pakket bieden: communicatie, conceptontwikkeling/beheer van onroerend goed en de kunsten. Ze versterken elkaar in hun werk en dus ook het rendement voor de opdrachtgever.

Met elkaar delen ze de VAART-manier van kijken: als een kunstenaar, over de horizon, out of the box. Luisteren met een open mind, oprecht geïnteresseerd in de ander. En ze delen de manier van handelen: verbindend en versterkend, de nadruk op positiviteit, resultaatgericht en transparant.

VAART werkt en ontwikkelt zich met name in Noord-Holland en in Friesland, met vestigingen in Bergen en Leeuwarden.

VAART komt graag op plaatsen waar iets mag of moet gebeuren. Onder mensen die zin hebben in beweging, zin in ontmoeting, zin in een markering. Of waar ontvankelijkheid is om tot iets nieuws te komen. Het bedrijf is ook in staat om die sfeer van ontvankelijkheid eerst te scheppen. Wij kijken naar opdrachtgevers vanuit het respect voor alles dat er al is.

VAART is een nieuw bedrijf. Het ziet zichzelf zoals het opdrachten beziet: a work in progress. Dat houdt de boel fris en in gang.

Wij werken samen met allerlei specialisten, ieder op hun terrein, dienstbaar aan de opdracht.

In ons werk proberen wij een duurzaam rendement te realiseren, met versiering en een knipoog.

Soms gaat het met sneltreinvaart. Soms is het beter eerst even vaart te minderen.


© 2017 Kunstgetij