In memoriam Felix Strategier

Foto links c Krijn van Noordwijk - Foto hierboven c Ruilof Images


Het zou een van de laatste optredens worden voor Felix Strategier. Misschien ook wel zijn laatste, en hij keek er enorm naar uit om naar het Vredeskerkje te komen. Het was zijn wens om na ‘Sal ek altijd wit wees’ met de poëzie van Antjie Kroch, en na ‘Alles van waarde is weerloos’ over Lucebert ook deze voorstelling te brengen op een plek die hem paste als zijn stofjas. Theatergroep Flint stond met onze trots geboekt met ‘Poëzie is mijn adem’, over Remco Campert op 23 april in het Vredeskerkje. Door de viruskwestie zou het nu sowieso niet doorgaan. Maar Felix was al een paar jaar ziek en is op 17 maart overleden. Hij maakte ondanks zijn ziekte blijmoedig en in een hoog tempo tot het laatst voorstellingen op zijn unieke manier over poëzie. Strategier begon ooit met straattheater, de Gebroeders Flint. Nu was hij ook een drijvende kracht, in een ook bijna symbiotische relatie, achter de Roode Bioscoop in Amsterdam. Een podium waarmee Kunstgetij zich annex voelt.

In de overlijdenstekst staat:

‘Omdat we samen waren en zoveel gelachen hebben dat we het nooit zullen vergeten’

Theatergroep Flint en de Roode Bioscoop schrijven:

‘We gaan deze vrijbuiter, muzikant en artiest vreselijk missen’.

Dat is nog zacht uitgedrukt. Zijn vrijbuiterschap, zijn creatieve geest en zijn aanstekelijkheid zijn onvergetelijk. Kunstgetij is verdrietig hem niet meer te kunnen verwelkomen.

Felix Strategier 1950-2020.

Felix Strategier in de voorstelling 'Sal ek altijd wit wees' over Antjie Kroch

Foto Gemma van der Heyden


© 2020 Kunstgetij