'Return to Familiar Grounds' - Michel Duijves en Upperworld Underworld Ensemble

Foto door Rob Brakel

Première beeldend en theatraal concert over terugreis naar muzikale roots

(Bas)klarinettist, componist, docent en fotograaf Michel Duijves is van 1960. In zestig jaar bewoog hij zich aan de westkant van Noord-Holland. Als veelgevraagd muzikant te midden van collega’s op allerlei podia in de provincie.

Hij woonde in Den Helder, Alkmaar, Bergen, Amsterdam, Halfweg en huidige woonplaats Heemstede. En maakte daar en op veel meer plaatsen in Nederland muziek. Welke geluiden en beelden roepen deze plekken nu in hem op?

Duijves ontkomt naar zijn gevoel op zijn zestigste niet aan een flashback. Hij bedacht dat hij de verschillende episodes in de heel verschillende steden en dorpen beeld en geluid moest en kon geven. Klankkleuren en beeldherinneringen. Maar ook, en hier zien we de muziekkunstenaar, vertalend naar het bestaan van nu en straks. Een journalistieke en open blik is Duijves niet vreemd.

In Return to familiar grounds (verder te benoemen als ‘Return’) beziet Duijves als componist, fototograaf en medevertolker de eerste zestig jaar van zijn leven. Als ankerpunten gebruikt hij daarbij de plaatsen waar zijn muzikale roots liggen. Want muziek is niet vaak afwezig geweest in zijn dagen.

Duijves werkt graag met een diversiteit aan uitingsvormen. In de muziek-theatrale voorstelling ‘Return’ is er beeld, dichtkunst en geluid: er klinkt muziek, er schieten foto’s voorbij en een stem verwoordt zijn gedachten van ooit ergens en nu hier. ‘Dan is het allemaal maar na te lezen, na te gaan, na te luisteren’, zegt de kunstenaar. Hij stelde een ensemble samen van vertolkers, informeerde bij beeldend kunstenaars en vormgevers en vond een dichter. Allen uit de kustregio en vooral met een geest van bezielde verwondering zoals die in hemzelf huist. Zij kregen vrijheid in meedenken, nadat hij had verteld over die zestigjarige Westnoordhollandse roadtrip van hem.

-Nieuw werk van Michel Duyves, zeven stukken.

-Zeven nieuwe stukken poëzie van kunstenaar en dichter Elly Stolwijk

-Vormgeving door de kunstenaars Pieter Bijwaard en Stephan de Smet.

-In de aanlooptijd naar de voorstelling komt er een scènograaf (waarschijnlijk operaregisseur Ruth Becker) aan te pas, zodat stukken met elkaar een integrale en ritmische ‘Return’ worden.

-Het speciaal te vormen Upperworld Underworld Ensemble tekent voor de première en de twee overige uitvoeringen in oktober en november.

-Boek en cd komen uit op de premièredag, 30 oktober.

Première 30 oktober in het Vredeskerkje van Bergen aan Zee, waar de voorstelling de dagen daaraan voorafgaand ook wordt afgemonteerd. Dan in november nog voorstellingen in Heemstede en een eerste in Den Helder. In het voorjaar van 2021 gaat de tournee door het ensemble verder in nog een keer Den Helder, Amsterdam, Alkmaar, Bergen, Vijfhuizen, Haarlem en het Friese Pingjum. Mogelijk ook elders meer.

Het Upperworld Underworld Ensemble wordt gevormd door

Corinne Moerbeek piano

Elly Stolwijk voordracht

Frank Stolwijk saxofoons

Matthijs Tuijn gitaar en basgitaar

Michel Duijves klarinet en basklarinet


© 2020 Kunstgetij