Getijdefonds

Bijdragen aan ontwikkeling en een bestendige toekomst van Kunstgetij

We hebben er goed over nagedacht en zetten de stap: we vragen een tientje voor de toekomst.
Voor Kunstgetij: een soort reizend theater, in erfgoed en natuur.

Een persoonlijk bericht
In het kort: we vragen van zoveel mogelijk liefhebbers een tientje per jaar. Om een steviger fundament te hebben en tegemoet te komen aan de vele vragen van podia en creatievelingen (musici, acteurs, schrijvers en dichters, filosofen, beeldend kunstenaars) om meer getij-programma’s en ondersteuning bij projecten. Om zo nog krachtiger te worden in programmering, publiciteit, kaartverkoop en in het aantrekken van meer externe gelden. Om de toekomst te borgen. Onder de streep leest u de overwegingen.

Word Kunstgetij-supporter, vul het Getijdefonds met uw tientje. Maak over naar NL49RABO0152763309 stichting Kunstgetij, onder vermelding van 'Getijdefonds'

We gaan heel transparant mee om met de bijdragen. Bij voorbaat heel veel dank namens de podia en de creatievelingen.

Vragen/suggesties: info@kunstgetij.nl of 0620551899

oktober 2023
Ed Bausch, oprichter Kunstgetij
mede namens de medewerkers

_____________________________________________________________

De overwegingen:

 • “Forever young!”
 • “Fijn dat er ook een Fietsmuziek in de Egmonden komt”
 • De Provincie en een groot landelijk fonds: “Precies de ideeën die we zoeken voor de kustregio, dien nou snel een plan in bij ons”

Zomaar drie citaten, die ons aan het denken zetten.

“Forever young”. Eens in de zoveel tijd hoor ik iemand dit ergens op straat tegen me roepen. Zo grappig, en bemoedigend! Hij was bezoeker bij een legendarische avond in het Vredeskerkje rond de 80ste verjaardag van Bob Dylan. Daar klonk Dylan’s ‘Forever young’, iedereen zong mee. Wat een energie was er, op het podium en in de zaal. Musici en bezoekers maken zo’n sfeer met elkaar!

Fietstochten en wandeltochten gaan absoluut meer deel uitmaken van onze programmering. In die tochten komt veel bij elkaar: beweging, landschap, bijzondere locaties en hun verhaal, fijne artiesten, ontmoeting. Dus tijdens de Kunst10Daagse komt er óók een Fietsmuziek Egmond.

Extra gelden: ja, heel erg welkom. Er komen al een hele tijd van alle kanten vragen om ‘meer kunstgetij’. Vragen vanuit de erfgoedlocaties in de hele regio, vragen van organisatoren die inspirerende ‘aankleding’ bij hun vergadering willen hebben. Vragen van makers: “Kunnen we ons programma doen onder de vlag van Kunstgetij?” Het ontroert en doet beseffen dat de gedachte die aan de basis staat van Kunstgetij kennelijk is aangeslagen.

Bij Kunstgetij gaat het om de bezoekers, de creatievelingen en de locaties, al het andere is daaraan dienend. Dat is nu zo en dat zal zo blijven. En we vinden het heel erg belangrijk dat de entreeprijs voor niemand een probleem is.

Kunstgetij doet veel (zie *1 onderaan), maar is eigenlijk maar een heel kleine organisatie, een vrijwilligersorganisatie die professioneel acteert. In coronajaren hebben we als het maar even kon programma’s laten doorgaan, in vreemde omstandigheden. De gedachten kwamen toen ook: Hoe moet het nu verder? Daarna kwam er, eerst nog aarzelend, een golf aan enthousiasme, waardering, vragen om meer, heel veel kansen.

Dus Kunstgetij moet verder, ook als ik er als oprichter, over een paar jaar mee stop en heel graag gewoon betalend bezoeker word bij echte getij-programma’s.

Je kunt kiezen om klein te zijn, bijvoorbeeld met alleen concerten in het zo fijne Vredeskerkje in Bergen aan Zee. Maar dan stellen we zoveel bezoekers teleur. Dan doen we zoveel musici, acteurs, dichters en beeldend kunstenaars tekort. Dan geven we andere locaties, met name het erfgoed, en landschap niet wat ze verdienen. Nog afgezien van dat het publiek het zo leuk vindt om dingen mee te maken in de locaties: in de natuur, in al die kerkjes.

De enige weg is: groter worden als organisatie met de bijbehorende financiële middelen. We hebben er met veel personen over gesproken, er is veel energie om bij te dragen. Dat zien we nu als de opdracht. Zie ook *2 onderaan.

‘Een schouwburg zonder vast gebouw’

Dat is eigenlijk wat Kunstgetij is, vanaf het begin, in de hele regio en wat het wil blijven. In de wijde omgeving staan de zalen, de kerkjes met name. In de hele regio is er die prachtige natuur, het landschap waarin klanken en beelden en ontmoetingen zo passen. Met, voor Kunstgetij heel belangrijk: entreeprijzen die geen drempel opwerpen. Naast natuurlijk een duurzame manier van bewegen door het landschap.

De programmering dit najaar (2023), te beginnen met die tijdens de Kunst10Daagse van Bergen/Bergen aan Zee, is de basis om te beginnen aan die andere organisatie. Eigenlijk zijn we al begonnen, met geautomatiseerde kaartverkoop, een ander websitebeheer, de entree op social media en veel gesprekken over de toekomst met een organisatie die beter dan voorheen kan aanhaken bij alle kansen die zich voordoen. We zien op veel plekken de animo, we zien op diverse nieuwe locaties stevige organisaties met goede achterbannen. Maar ze willen graag en structureel programma’s van niveau.

Kunstgetij doet al veel, uitbreiding is ook gebaseerd op de al aanwezige kracht en achterbannen bij lokale organisaties

Dus we beginnen nu met: het Getijdefonds

Kunstgetij ziet het als een substantiële basis voor verdere stappen. Dus vraagt Kunstgetij alle mensen die ons op de een of andere manier al kennen, of die u ons tipt, om een jaarlijks tientje.

Wat kan een goed gevuld Getijdefonds mogelijk maken?
Simpelweg alles doen wat we nu al doen of proberen, maar dan sterker:

 • blijvend voor iedereen betaalbare entreeprijzen
 • een organisatie die met een team van programmeurs nog scherper kan programmeren
 • integratie van podiumkunsten en beeldende kunsten
 • ieder kwartaal iemand een opdracht verstrekken om zich te presenteren en ontwikkelen
 • publieksbehoud en daarbij meer richten op jongeren, zowel als creatievelingen als als bezoekers
 • efficiënte publiciteitscampagnes en artistieke ontwerpen in opdracht aan jonge ontwerpers
 • nog breder bereik van verschillende soorten publieksgroepen en deze verbinden
 • een organisatie die in staat is om meer extern geld aan te trekken, van fondsen en overheden en die de verwachting kan waarmaken op een rustige manier
 • samenwerking met regionale ondernemers en instanties in een open en levendig netwerk
 • een organisatie waarop de ‘creatievelingen’ kunnen rekenen, uit de regio en uit het land
 • geestelijke rijkdom voor bezoekers, een onbetaalbare waarde voor ons
 • een toekomstbestendig team, dat uiteindelijk verder kan zonder haar oprichter, een team dat in staat is samen te werken met andere grote en kleine partijen in de regio
 • een andere bestuursstructuur, met een raad van toezicht
 • in het algemeen: een veel grotere zichtbaarheid, dat helpt enorm

Hoe gaan we dat doen?
Niet door een aparte stichting op te richten. Wel door een spaarrekening te openen waar de gelden voor het Getijdefonds op komen te staan, waaruit kan worden geput als aanvullende financiering nodig is. Er zal de raad van toezicht zijn en we gaan werken volgens de vereisten voor een ‘anbi-status’. Een status waardoor particulieren met een belastingvoordeel kunnen bijdrage of een legaat kunnen bestemmen.

Wat krijgt u voor het tientje?
U mag zich supporter noemen van Kunstgetij en krijgt de voortaan tweewekelijkse nieuwsbrief.

*1. Wat doet Kunstgetij, continu of incidenteel:

 • In het Vredeskerkje Bergen aan Zee: jaarrond wereldmuziek, jazz, monologen, Gedachten aan Zee, kamermuziek. We willen eraan toevoegen: passende popmuziek
 • Serie Duinstreek Kamermuziek in de Ruïnekerk van Bergen, de serie wordt per maart 2024 officieel onderdeel van Kunstgetij
 • Jazz in Egmond aan Zee, het is de bedoeling dat er in 2024 een echt festival komt: ‘Jazzy Egmond’
 • Fietsmuziek en wandeltocht in Bergen/Bergen aan Zee. Nu voor het eerst ook een Fietsmuziek in de Egmonden. Werken aan ‘Fietsmuzieken’ in Heiloo en Schoorl/Groet
 • Duinstreek Kamermuziek Festival, komende editie weer Heiloo erbij

*2. Wat we, op verzoek en omdat het past bij Kunstgetij, willen toevoegen:

 • Witte Kerk Heiloo: wereldmuziek, koormuziek, jazz, lunchconcerten, beeldend theater, literatuur/poëzie, bezinningsprogramma’s
 • Slotkapel Egmond aan de Hoef: hoogtepunten in alle genres muziek
 • Dorpskerk Schoorl en Witte Kerkje Groet: diverse programmering
 • Karmelkapel, bij het voormalige klooster in Egmond aan den Hoef: op zaterdagmiddagen podium voor starters
 • Duinland, zomers festival in het Parnassiapark en op het Engelse Veld van Bergen aan Zee
 • Theaterwandeltochten in Heiloo en Schoorl/Groet
 • Duinstreek Kamermuziek Festival zomer*editie met concerten bij de lagune Camperduin en de boulevardtrap van Egmond aan Zee
 • Opdrachten aan jonge creatievelingen, ieder kwartaal op een andere locatie.